địt là một hiện tượng vật lý
Mẹo đăng nhập để upload video