Mẹo đăng nhập để upload video

Chia sẻ video này trên mạng xã hội

Scan QR code để view trên Điện thoại

qrcode

Video url

/video/nhung-ong-bo-be-me-lay-loi-749

Mã nhúng video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.cuoibachay.com/embed/SJpucOOvei" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>