Mẹo đăng nhập để upload video

Chia sẻ video này trên mạng xã hội

Scan QR code để view trên Điện thoại

qrcode

Video url

https://www.cuoibachay.com/video/ky-cong-sep-30000-domino-2433

Mã nhúng video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.cuoibachay.com/embed/lwkks6l9rl" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>