Giờ hiểu câu học tài thi phận

7 views • 11 months ago

Vượt qua xuất sắc các bài test mà cuối cùng chỉ đứng hạng C :V. Ông bà nói chả sai học tài thi phận nên anh em rớt đừng buồn nhé.

Mẹo đăng nhập để upload video