Con vẹt biết nói mất dạy nhất thế giớ

12 views • 11 months ago

Khi bạn nuôi phải một con vẹt mất dạy và bạn lỡ ăn chùm nho của 1 con Vẹt 😂.
Theo các bạn nên xử nó thế nào đây?

Tất cả video
Khoa học thật là vi diệu

Khoa học thật là vi diệu

Thanh Thuy

17 lượi xem • 2 tháng trước

Mẹo đăng nhập để upload video