Quảng cáo
Đóng

Làm gốm nhìn đã mắt quá thật vi diệu

19 views • 11 months ago

Khéo tay thôi chưa đủ, bạn còn phải tinh mắt nữa >.< Không ngờ làm gốm hay đến vậy

Mẹo đăng nhập để upload video