Quảng cáo
Đóng

Chu Chỉ Nhược đâm Trương Vô Kỵ lòng đau như cắt

16 views • 11 months ago

🔥Chỉ Nhược vì Nga My Phái mà ra tay với Vô Kỵ người cô yêu thương nhất. Vô Kỵ chịu nhát kiếm như trả ơn cứu mạng của Chỉ Nhược khi nhỏ.

Phải chi Chỉ Nhược không phải đồ đệ Nga My phái thì kết quả là sấp mặt luôn rồi

Mẹo đăng nhập để upload video