Chủ tiệm vàng tốt bụng quá hốt hộ cướp

25 views • 11 months ago

Anh cứ lấy hết đi anh :D còn nhiều nữa này anh cứ bình tĩnh để em đổ khay vàng này cho. Anh em thấy sao?
Chưa thấy chủ tiệm vàng nào tốt như thế này đấy. Chắc phải lập team đến đây quá. Đúng là chủ iteemj vàng có tâm.

Mẹo đăng nhập để upload video