Chim gì nặng mười ký?

3 views • 11 months ago

Puka cảm động phát khóc vì không ngờ mình quá thông minh cuộc thi nhanh như chớp. Dù sao Puka cũng đã trả lời được liên tiếp 4 câu rồi :)

Mẹo đăng nhập để upload video