Quảng cáo
Đóng

Đầu dê mình ốc là con gì?

47 views • 11 months ago

Trẻ con luôn có những câu hỏi khiến người lớn đau đầu nhưng những câu hỏi thế này thì thiệt là xoắn não quá xá =))))

Mẹo đăng nhập để upload video