2 thanh niên đã lỡ cướp bia thì làm luôn bịch đá trắng trợn

38 views • 11 months ago

Đã lỡ cướp bia rồi thì mình xin luôn bịch đá mới uống được bia chứ. Thật tội cho bác chủ quán ngơ ngác chưa hiểu chuyện giừ

Mẹo đăng nhập để upload video