Quảng cáo
Đóng

3 Thầy trò đường tăng đi Tây Nỉnh thỉnh kinh

59 views • 11 months ago

Hôm nay ra đường vô tình thấy 3 thầy trò đường tăng đang tung tăng trên đường về Tây Ninh gặp phật tổ như lai để lai rai vài chai xong rồi thỉnh ít kinh.

Tôn Ngộ Không cầm gậy như ý đi đầu, sư phụ cưỡi Hắc Long Mã theo sau, Xa Ngộ Tĩnh vác hành lý đi sau cùng mà tình hoài không thấy Chư Bát Giới ở đâu, chắc lại đang trốn zô cái quán hủ tiếu nào làm dăm ba tô quá :((

Tất cả video
Mẹo đăng nhập để upload video