Quảng cáo
Quảng cáo
Đóng

Có những cuộc chia ly đau đớn bằng cả cuộc sống

Han Phong

21 views • 11 months ago

Sinh ly tử biệt là cảm giác không ai muốn cảm nhận. Nhân sinh vô thường không thể không không chấp nhận. Còn cuộc chia ly nào đau đớn hơn thế.

24h
Quảng cáo
Xem mà thót tim Xem mà thót timHai VN

9390 lượi xem • Thang 12 ngày 10 , 17:40

Hiện thị 6 trong tổng số 102 đối tượng
Mẹo đăng nhập để upload video